شرکت فناوری ارتباطات هوشمند تورال (سهامی خاص) در سال ۱۳۹۲ تاسیس گردید. حوزه فعالیت این مجموعه، تحقیق و توسعه و ارائه محصول و خدمات در حوزه سیستم های هوشمند اندازه گیری و کنترل انرژی و آب می باشد. از جمله محصولات شرکت میتوان به کنتور آب آلتراسونیک، کنتور انرژی حرارتی آلتراسونیک، شیرهای برقی صنعتی پروانه ای و توپی موتوری، کنتور برق، سیستم های انتقال و مدیریت داده و همچنین سیستم کنترل هوشمند انرژی و آب اشاره نمود.

بهره گیری از فناوری، تضمین کننده قدرت توسعه شرکت است. کلکتور M-Bus، جمع کننده داده RS485، ماژول قرائت از راه دور کنتور GPRS، نرم افزار و اپلیکیشن مدیریت و کنترل چاه کشاورزی، اپلیکیشن قرائت کنتورهای برق و آب و سیستم مدیریت کنتورهای هوشمند، مجموعه ای از تجهیزات هوشمند ارتباطی شرکت، قابل بکارگیری در شبکه مخابراتی بوده که حق مالکیت معنوی آنها با خود مجموعه می باشد.

جلوگیری از هدر رفت انرژی و پشتیبانی از منابع طبیعی بعنوان ماموریت این مجموعه، با تحقیق و توسعه بر روی کنتورهای آب هوشمند و تجهیزات کنترلی آغاز گردید و در ادامه با ورود به صنعت کشاورزی و ارائه راهکارهای مدیریت و جلوگیری از هدررفت آب به صورت عملیاتی در آمده است.